Regulamin

 

 1. Pojęcia i definicje
  1. ZbudujmyTo.pl, portal - portal internetowy do tworzenia projektów aranżacji wnętrz mieszkań i domów.
  2. Aplikacja mobilna - oprogramowanie oferujące dostęp do istotnych funkcjonalności portalu za pomocą urządzeń mobilnych.
  3. Właściciel portalu, Oszczędny Dom - Oszczędny Dom sp. z o.o. zarejestrowana w Poznaniu, ul.

   Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000460099, NIP 7792413602, REGON 30243042200000.

  4. Użytkownik - każda osoba, która korzysta z informacji i materiałów zamieszczonych na stronach portalu.
  5. Regulamin świadczenia usług, regulamin - niniejszy dokument, określający prawa, obowiązaki oraz zakres odpowiedzialności Właściciela serwisu oraz Użytkownika.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie.
  2. Warunkiem koniecznym korzystania z funkcjonalności portalu jest założenie konta przez Użytkownika i zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w całości i bez zastrzeżeń.
  3. W chwili rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, transmisję i przechowywanie swoich danych osobowych, danych firmy oraz wszelkich innych informacji wymaganych przy rejestracji konta, a także ich archiwizajcję przez i na potrzeby Właściela portalu.
  4. W chwili rejestracji, Użytkownik wyraża ponadto zgodę na przetwarzanie jego danych w celach handlowych i marketingowych portalu.
  5. Każdy Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści wprowadzane przez niego na portal, a także za informacje, przekazywane innym Użytkownikom za pośrednictwem portalu.
  6. Wszelkie problemy techniczne, naruszenia postanowień regulaminu i sugestie dotyczące portalu należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@zbudujmyto.pl.
  7. Korzystanie z portalu i aplikacji mobilnej wymaga spełnienia przez Użytkownika określonych warunków technicznych, w tym posiadania przez niego odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, a także połączenia z internetem. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić je sobie we własnym zakresie.
  8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się Kodeks Cywilny oraz inne akty prawne, obowiązujące na terenie Polski.
 3. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z portalu w zgodzie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Polski.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony swoich danych do logowania przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania właściciela portalu o znanym mu lub przypuszczanym przez niego, nieuprawnionym użyciu jego danych do logowania.
  4. Odpowiedzialność za wszelkie treści i informacje, udostępniane i przekazywane na portalu przez Użytkownika, w tym odpowiedzialność za wprowadzane na portal oferty oraz reklamy, spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. Dotyczy to również odpowiedzialności Użytkownika za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich.
  5. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. W tym celu. Dyspozycje dotyczące tej kwestii należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@zbudujmyto.pl
 4. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Właściciela portalu
  1. Właściciel portalu ma prawo odmówić Użytkownikowi dostępu do portalu bez podawania przyczyny.
  2. Właściciel portalu ma prawo usunąć konto Użytkownika w każdej chwili bez podawania przyczyny.
  3. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność portalu oraz za tymczasowe problemy z działaniem aplikacji mobilnej, jeśli są one spowodowane prowadzonymi pracami administracyjnymi lub konserwacyjnymi.
  4. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie treści i informacje publikowane na portalu przez Użytkownika.
  5. Właściciel portalu nie odpowiada za zawierane pomiędzy Użytkownikami porozumienia i wzajemnie udostępniane informacje.
  6. Właściciel portalu nie odpowiada za za prawdziwość i kompletność danych udostępnianych przez Użytkownika innym Użytkownikom. W szczególności, Właściciel portalu nie odpowiada za autentyczność i dostępność produktów, prezentowanych przez Użytkownika.
  7. Kopiowanie i rozpowszechnianie tekstów oraz innych unikalnych elementów i treści portalu oraz aplikacji mobilnej, w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela portalu, jest zabronione.
  8. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności  za transakcje zawierane pomiędzy użytkownikami. Wszystkie oferty należą do osób, które je wystawiły i one odpowiadają za realizację.
 5. Opłaty i prowizje
  1. Opłata za aplikację mobilną wynosi 50zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych zero gr netto). Opłata umożliwia korzystanie z aplikacji mobilnej przez okres 3 miesięcy.
  2. Prowizja z tytułu transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikami poprzez portal wynosi 0,8% wartości transakcji. Uregulowanie prowizji od transakcji jest obowiązkiem Sprzedającego. Prowizja jest należna także wtedy, gdy Użytkownicy dokonali transakcji przy pomocy urządzeń mobilnych.
  3. Założenie konta na portalu, a także korzystanie z jego funkcjonalności - z wyłączeniem sekcji V., p. 1 i 2 niniejszego regulaminu - jest bezpłatne.
  4. Opłaty prowizyjne nie są naliczane bezpośrednio za każdę transakcję, ale zbiorczo na koniec miesiąca za okres poprzedni.
 6. Reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z portalu oraz aplikacji mobilnej, w tym reklamacje związane z opłatami wymienionymi w III. niniejszego regulaminu, rozpatrywane są wyłącznie na wniosek Użytkownika, po przesłaniu przez niego stosownego zgłoszenia na adres email: kontakt@zbudujmyto.pl.
  2. Właściciel portalu rozpatruje reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, licząc od dnia ich wpłynięcia.
 7. Zmiany Regulaminu
  1. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników.
  2. Aktualny Regulamin portalu dostępny jest zawsze pod adresem: http://zbudujmyto.pl/regulamin

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuję